top of page

Analysing Scientific Texts

Levels 3 and 4

4.png
NZC Achievement Objectives
4.png
Te Mātauranga o Aotearoa
  • Science Literacy: Develop literacy in the language of science and mathematics, and the symbolic systems of science, and use these literacies to read and share own ideas, and those of others.

  • Te Reo Matatini o te Pūtaiao: Ka pakari haere te mōhio ki te reo matatini o te pūtaiao, o te pāngarau, me ngā pūnaha tohu pūtaiao, ā, ka whakamahia ēnei reo matatini hei pānui, hei whakaatu i ōna ake whakaaro, tae atu ki ō ētahi atu.

4.png
Learning Intentions
4.png
Integration Ideas

Learning Intentions are from the Ministry of Education

Integration ideas are from the Ministry of Education

  • Coming Soon!

Coming Soon!
4.png
Related Topics 
Resources
bottom of page