top of page

Level

1-4

Sea te manu foliki tenei? What is this bug?

Type

Poster

Sea te manu foliki tenei? What is this bug?

Manaaki Whenua Landcare Research

Some of these bugs live in Aotearoa – New Zealand, some live in Tuvalu, and some live in both places!
Ka e ko nei a nīsi manu ‘solo fōliki i Aotearoa – Niu Sila, nisi ko lā e ola i Tuvalu, ka e ko nīsi e ola foki I fenua e lua ko nei!

4.png
Related Topics 
bottom of page